SPONSORI

 
SPONSORU LĪGUMA IEGŪŠANAS KRITĒRIJI
6. posms 2019/2020
 1. Lai noteiktu, kuri dalībnieki var iegūt sponsoru līgumu, tiek ņemti vērā Posma Atlases Kārtas galējie rezultāti.
 2. Pēc Atlases Kārtas noslēgšanās dalībnieki var izvēlēties sponsoru komandu šādā secībā:
  • 1.  vietas ieguvējs atlasē sponsoru izvēlas pirmais​;
  • 2.  vietas ieguvējs atlasē sponsoru izvēlas otrais​;
  • 3.  vietas ieguvējs atlasē sponsoru izvēlas trešais​;
  • Utt.. secīgi pēc atlasē iegūtās vietas, kamēr visi sponsoru līgumi ir izvēlēti.
 3. No SRC grupas sponsoru līgumu var izvēlēties tik daudz dalībnieku, cik vietas SRC grupai paredzētas Finālu Dienā (Pēc Posma Nolikuma).
 4. Uzņemoties sponsoru līgumu, dalībniekam tiek piešķirts attiecīgā sponsora auto dizains, uz kura tiek izvietots dalībnieka vārds un starta numurs. Papildus informācija, logotipi vai reklāma pēc dalībnieka pieprasījuma uz auto izvietota NETIEK.
 5. ​Dalībniekam ir tiesības neizvēlēties sponsoru līgumu.​ Tādā gadījumā par to ir jāpaziņo rīkotājam un iespēju izvēlēties sponsora līgumu saņem nākošais dalībnieks pēc šo kritēriju punkta #2.
 6. Katrā sponsoru komandā ir 2 vietas, jeb 2 automašīnās, ja vien pie sponsora līguma kartiņas nav norādīts citādi.
 7. Katra sponsora līguma kartiņā ir norādīti BONUSI, kurus dalībnieks saņem uzreiz, izvēloties šo sponsoru līgumu. 
 8. Sponsoru komandai ir tiesības izvirzīt papildus kritērijus braucējiem (Piem. "Iekļūstot GRAND FINAL braucienos" vai "Iekļūstot POSMA kopvērtējuma TOP3"), kurus izpildot dalībnieks saņem sponsora līguma kartiņā norādīto papildus BONUSU.
 9. Ja Posms tiek atcelts, dalībnieks saņem kompensāciju pēc Posma Nolikuma noteikumiem.
 10. Ja Dalībnieks izvēlas sponsora līgumu, bet nepiedalās Finālu Dienas braucienos, dalībniekam ir pilnā apmērā jākompensē sponsoram jau iegūtais BONUSS. Dalībnieks netiks pielaists turpmākajām sacensībām, kamēr šis punkts netiks izpildīts.
 
SPONSORU DRAFTA NOTEIKUMI
 1.  Sponsoru drafts 6. posmam notiek 21.05.2020 plkst. 20:00 e-motorsport.lv YOUTUBE kanālā. LINKS
 2. Katrs dalībnieks secīgi tiek aicināts  veikt savu izvēli.
 3. Dalībniekam tiek dotas 3 minūtes laika, lai iesūtītu savu izvēli. Ja šajā laikā izvēle netiek iesūtīta, izvēle tiek dota nākošajam dalībniekam.
 4. Ja dalībnieks nokavē savu izvēli, bet ierodas uz draftu, tam tiek dota iespēja izvēlēties no tajā brīdī pieejamajiem sponsoru līgumiem.
 5. Kad visi no pamata saraksta dalībniekiem ir veikuši savu izvēli, tiek uzņemtas 5min gaidīšanas laiks dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz draftu, pēc kurām izvēle tiek dota rezervistu sarakstam un pamata drafta dalībniekiem izvēle vairs netiek dota.
 6. Izvēli atļauts iesūtīt šādos veidos:
  • Komentējot Youtube tiešraides čatā (Tikai, ja komentētājs ir identificējams pēc vārda un uzvārda.)
  • Ierakstot izvēli e-motorsport.lv discord kanālā "Sponroru-drafts" (Atgādinām, ka e-motorsport.lv discord kanāla noteikumi paredz, ka dalībnieks nedrīkst izmantot segvārdu, bet jāizmanto pilns vārds un uzvārds)
  • Sūtot WhatsApp vai SMS ziņu uz rīkotāja tel. nr.: +371 26 301 671
SADAĻAS
SEKO MUMS
SAŅEM ZIŅAS

© 2019 by e-motorsport.lv

0