SADAĻAS
SEKO MUMS
SAŅEM ZIŅAS

© 2019 by e-motorsport.lv

SPONSORI

4. POSMA SPONSORU LĪGUMA 
SPONSORU DRAFTS
Plānots 26.03.2020 20:00
3. posma sponsoru līgumi
Līguma kopējā vērtība EUR 50,-
BONUSI
Līguma kopējā vērtība EUR 40,-
BONUSI
Līguma kopējā vērtība EUR 66,-
BONUSI
Līguma kopējā vērtība EUR 35,-
BONUSI
Līguma kopējā vērtība EUR 78,-
BONUSI
BONUSI
Līguma kopējā vērtība EUR 160,-
Līguma kopējā vērtība EUR 148,-
BONUSI
0